Home Kuenselonline NA Elections 2018Chhoekhor-Tang Chhumey-Ura Bongo-Chapcha Phuentsholing Drukjeygang-Tseyza Lhamoidzingkha-Tashiding Khatoe-Laya Khamae-Lunana Bji-Kartsho Sombaykha Gangzur-Minjey Maenbi-Tsaengkhar Kengkhar-Weringla Mongar Drametse-Ngatsang Lamgong-Wangchang Dokar-Shaba Lingmukha-Toewang Kabji-Talo Nanong-Shumar Khar-Yurung Nganglam Dewathang-Gomdar Jomotshangkha-Martshala Tashichhoeling Ugyentse-Yoeseltse Phuentshogpelri-Samtse Dophuchen-Tading Shompangkha Gelephu Radhi-Sakteng Bartsham-Shoungphu Kanglung-Samkhar-Udzorong Wamrong-Lumang Thrimshing-Kangpar North Thimphu South Thimphu Bumdeling-Jamkhar Khamdang-Ramjar Nyisho-Sephu Athang-Thetsho Sergithang-Tsirangtoe Kilkhorthang-Mendrelgang Bardo-Trong Panbang Nubi-Tangsibji Drakteng-Langthil

Click on the map for details.


Tsirang: Kilkhorthang-Mendrelgang

Registered voters -12,151

Male registered voters - 6,140
Female registered voters - 6,011

 

DNT

Bimal Thapa

DPT

Yangku Tshering Sherpa